MBTI TEST – TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH

Với cấu trúc 20 câu hỏi nhanh, trả lời trong vòng 20 phút, bài trắc nghiệm tính cách MBTI theo chuẩn quốc tế sẽ giúp phân loại 4 nhóm cơ bản và chia thành 16 tính cách.

làm bài test mbti ngay

TEST IQ – CHỈ SỐ THÔNG MINH

Với cấu trúc 15 câu hỏi, trả lời trong vòng 13 phút, phân chia theo cấp độ từ dễ đến khó, hình thức bằng hình ảnh. Nhằm đánh giá khả năng lập luận logic của mỗi người.

LÀM BÀI TEST IQ NGAY